Doneer voor de fruitmandjes

Hoewel veel, zo niet alle activiteiten afgelast zijn voor komend carnavals seizoen houden we een activiteit in ere.

Sinds 1964 bezoeken we jaarlijks hulpbehoevende zieken en ouderen aan huis en in de zorgcentra. En ook komend seizoen gaan we dat weer doen.

De opbrengst van onze collecte komt volledig ten goede hieraan.

Alleen door COVID-19 gaan we dit jaar niet huis aan huis langs. Toch willen we de traditie voorzetten en hebben uw hulp daarbij nodig.

Scan de QR code op de flyer die u heeft gekregen of maak een bedrag over op:

NL 14 RABO 0130 5757 71

t.n.v. de Sjoutvotte

onder vermelding van donatie fruitmandjes.

Bedankt alvast