Koop de originele Sjoutvotte Bierviltjes

Leef Luuj,

Wilt geer uch glaas auch good kènne neerzètte?

Dan höbbe veer get sjieks veur uch!

Dees viltjes zeen te kaup op ozze evenemènte, mer auch door ein berichske nao ozze FB pagina te sjikke!
Zèt daobie dan ugge naam en ‘t adres wo ze aafgegaeve maoge waere, en veer helpe uch wiejer!!!

Euver make kènt nao:
NL14 RABO 0130 5757 71 – V.V. De Sjoutvotte o.v.v. Viltjes en uch adres en veer bringe ze.