Disclaimer

vv de Sjoutvotte behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.
vv de Sjoutvotte behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te beëindigen.
Ook is vv de Sjoutvotte niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.
vv de Sjoutvotte is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.
vv de Sjoutvotte behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.
Tijdens uw bezoek aan de website worden algemene gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken.
Lees ook verder onze Cookie Privacy verklaring
Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de website te ontzeggen.
De gebruiker vrijwaart vv de Sjoutvotte, de bestuursleden van vv de Sjoutvotte, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.© vv de Sjoutvotte 2020